Yapı, Ulus Semti, Fevzipaşa Mahallesi’nde, Çankırı Caddesi ile Armutlu Sokağı’nın kesiştiği köşede konumlanmaktadır. Günümüzde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne ait olan taşınmazın 1924 veya daha öncesi bir tarihte yapılmış olduğu düşünülmektedir. Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen bir plan şemasına sahip yapı, üç katlı ve kırma çatılıdır. Geniş ahşap saçakları, kat silmeleri, sivri kemerli üst pencereleri ve cephe süslemeleri ile 1. Dönem Ulusal Mimarlık Dönemi’nin özelliklerini taşımaktadır. Bugüne kadar, konut, büro, lokanta ve kumarhane gibi değişik işlevlere hizmet eden için yapının özgün plan şemasında değişiklikler olmuştur. Yapının batı kanadına yapılan bu ek kısım da kütle ve açıklık özellikleri bakımından da yapının özgün cephe şemasından farklılaşmaktadır. Cumhuriyet Dönemi'nin dini, idari ve ticari merkezi olan Ulus'ta yer alan bu yapının özgün özelliklerine uygun olarak restore edilerek, çevresindeki tarihi ve anıtsal yapılarla oluşturduğu tarihi doku içerisinde kullanılarak yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmaktadır.