Yapı Martin Elsaesser tarafından tasarlanıp, 1937 yılında yapımında başlanan bina; trapez biçiminde bir yapı adası üzerinde, eliptik giriş holüne göre simetrik olarak planlanmıştır. Arkaya doğru genişleyerek açılan planda, öndeki Sümerbank satış mağazası ve banka kısmı alçaktır. Dışbükey saçağı kütlesinin hafif içbükey formuyla karşıtlık yapmaktadır. Cephedeki tek, üçlü ve dörtlü olarak yerleştirilen pencerelerin ortasındaki gölgelikler yüzeylerde gölge-ışık etkileri yaratmaktadır. Betonarme iskelet sisteminin uygulandığı yapının öndeki alçak kütlesi dıştan Ankara taşıya kaplanmıştır. Üst katı önceleri mantar başlıklı sütunlarla taşınan, üzerindeki üç büyük dairesel deliği olan örtüsüyle yarı açık bir terası günümüzde kapatılmıştır. Bir geçiş dönemi yapısı olan Sümerbank; plan şeması, cephede taş malzeme kullanımı gibi özelliklerle I. Ulusal Mimarlık Dönemi üslubunu yansıtmakta; sade cephesi, geniş camları ve çatısıyla da yapıldığı döneme ait olan izler taşımaktadır. Sümerbank ve satış mağazasının kapatılmasından sonra 2008 yılından itibaren ön kütlesi özel bir satış mağazası, arka kütlesi ise iş merkezi olarak kullanılan yapı; 2016 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversite’ne devredilmiştir. Çevresindeki diğer anıtsal yapılarla birlikte tarihi Ulus Meydanı’nın tanımlayan ve Cumhuriyet Dönemi’nin önemli yapılarından biri olan Sümerbank’ın içinde bulunduğu tarihi dokuda kullanılarak yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmaktadır.