Ankara İli, Çankya İlçesi, Kızılay'da bulunan Mülkiyeliler Birliği'ne ait Sosyal tesisler içerisindeki  yapıların Selanik Caddesi tarafında özel işletme (Otel+Pastane) olarak işletilen yapının 1940 yıllarında yapıldığı düşünülmektedir. Yapı 05.04.2010 tarihinde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma bölge kurulunca alınan karar ile tescil edilmiştir.

1946 yılında kurulan Mülkiyeliler Birliği, 1964 yılında  göreve gelen yeni yönetim kurulu tarafından Konur Sokak'taki binalar satın alınmıştır. Mülkiyeliler Birliği'nin önemi açısından ve anı niteliği taşıyan bu günkü tescilli yapı ise, 1967 yılında Selanik Caddesi'nde bulunan 1082 ada 9 parseldeki ikinci yapıdır. Söz konusu bu yapı,sosyal tesis olarak kullanıldığı gibi ticari amaç ile kiralanmış, zemin katlar pastane, üst katlar ise otel olarak kullanılmıştır. Yapı; yığma yapı olup, zemin-2 normal kat- ilave kat ile birlikte 4 katlıdır. Zemin katı ticari işlevli olup, bu işleve hizmet eden, Selanik Caddesi tarafından harici bir dükkân girişi bulunmaktadır. Yapının otel (misafirhane) olarak kullanıldığı düşünülen 1. ve 2. ilave katlarına ayrı bir giriş ile ulaşılmaktadır. Yapıda, Mülkiyeliler Birliği bünyesinde kafe, sergi, konferans salonu, ofis ve çeşitli atölyeler yapılması planlanmaktadır.