"Gazi Mustafa Kemal Paşa Muallim Mektebi" olarak temeli atılmış olan yapı Mimar Kemaleddin'in son eseridir. "Gazi ilk Muallim Mektebi", 1927 yılında etkisini kaybetmeye başlayan ve yeni başkent Ankara'nın yoğun yapı işlerinde çalıştırılmak üzere çağırılan yabancı mimarların da etkisiyle, 1930 yılında sona eren 1. Milli Mimarlık Dönemi'nin de son eserlerinden biri olmuştur. Mimar Kemalettin’in Ankara Gazi İlk Muallim Mektebi binası daha sonra 1984 yılında  Gazi Üniversitesi'nin Rektörlük Binası olmuştur. Dört kata sahip olan yapının, orta bölümü beş katlı olup, girişin üzerine gelen ve gözlem evi olarak kullanılması düşünülen bir de altıncı katı bulunmaktadır. Okulun dışa bakan yüzleri zemin kat seviyesinde kesme taş ile kaplanmış dışa bakan cephede kesme taş taklidi sıva uygulanmıştır. İç avluya bakan bölümlerde cephe yüzeyleri sıvalı olup üzeri kiremit kaplı kırma bir ahşap çatı ile örtülmüştür. Yapının orjinal görünümü korunarak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi halen devam etmektedir.