Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Binası, Ankara Altındağ İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 1. Meclis Binası Çıkmazı’nda yer alır. Doğu- batı doğrultusunda yatay dikdörtgen şeklinde uzanan yapı, bodrum+zemin üzeri iki katlıdır. Okulun yapım tarihi ile ilgili kesin bir bilgi olmamakla birlikte bodrum ve zemin katın iç mekanındaki zemin yükseltilerinin ve kullanılan yapı malzemesinin farklılığı, yapının batı ve doğu bölümlerinin iki ayrı dönemde yapıldığını göstermektedir. Rölöve, restitüsyon ve esaslı onarım projeleri hazırlanan yapının Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde “Yabancı Diller Yüksek Okulu” olarak kullanılması planlanmaktadır.

Esaslı onarım projesi kapsamında yapının statik olarak güçlendirilmesine yönelik müdahale kararları alınmış; yapının özgün plan özelliklerine sadık kalarak yeni fonksiyonun gereksinimlerine yönelik bazı mekânsal düzenlemelere gidilmiştir. Bunlara ek olarak yapıyı çevreleyen mevcut açık alan, topografya ve peyzaj özellikleri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmiştir.