Dicle Nehri’nden yaklaşık 100 m yukarıda kayalık bir zemin üzerine kurulan Dört kapı ve 82 burçla tahkim edilen 5.5 km’ lik alanı kaplayan, kalkan balığına benzeyen dış kale ve 19 burçla tahkim edilen iç kale ile Ortadoğu'nun ve Ortaçağ askeri sanatının öne çıkan bir örneği olan Diyarbakır Surları ve Kalesi, tarih boyunca kente hakim olan bir çok medeniyetin ortak eseri olan önemli bir dünya mirasıdır. İmparator II. Constantinius tarafından MS.346 yılında yaptırılmıştır. Diyarbakır Surları günümüze ulaşan durumuyla dış kale (dört ana kapıyla dışarıya açılmaktadır) ve iç kale olarak iki bölüme ayrılmıştır. Sur İçinde kalan bölümünün uzunluğu 599m, iç kale ile birlikte sur duvarlarının toplam uzunluğu yaklaşık 5800m’dir. Eski kaynaklarda burç­ların ve sur duvarlarının yüksekliği 8-12 m, kalınlığı 3-5m olarak belirtilmiş olsa da günümüzde yapılan ölçümlere göre burçların ve sur duvarlarının yüksekliği yaklaşık olarak 7,6m-22 m arasında değişmektedir. Ana kapıların dışında küçük boyutlu 25 küçük kapı yani “poterne” mevcuttur. Sur duvarlarının yaklaşık 645 m’lik bölümü çeşitli sebeplerle yıkılmış veya yıktırılmıştır. UNESCO Dünya Kültür Miras listesinde yer alan ve Çin Seddi’den sonraki bilinen en uzun ikinci surdur. Bu kaynaklar dahilinde rölöve-restitüsyon ve restorasyon çalışmasının amacı, Diyarbakır Surları'nın gelecek nesillere aktarılması, aynı zamanda restitüsyon ve restorasyon projelerine ışık tutacak analitik veriler elde etmesidir.