Ziraat ve Veteriner Fakülteleri'nin içinde yer aldığı yerleşke, Turgut Baştuğ Caddesi, Turgut Özal Bulvarı ve Fatih Caddesi'nin çevrelediği 300x100 m boyutların­daki bir alan üzerinde kurulmuş­tur. Günümüzde yerleşke Turgut Özal Bulvarı’ndan sonra kuzeye doğru genişlemektedir. Bünyesinde Zi­raat, Veteriner ve Orman bölümlerini barındıran Yüksek Ziraat Enstitüsü, 30 Ekim 1933 günü "Açılma Bayramı" olarak adlandırılan büyük bir törenle açıl­mıştır. Yerleşkenin doğu ucuna yakın konumda yerleş­en yapılar, batı uçtan başlayıp anıtsal merdivenlerle devam ederek eski Rektörlük Binasının altından geçen bir yaya yolu ekseninin iki yanında toplanmaktadır. Yaya yolu Rektörlük Binası'ndan sonra iki yanında bulunan binalar için bir simetri doğrultusu oluştur­makta, iki yandaki kademeli bahçe düzenlemesi simetrik etkiyi güçlendirmektedir. Bu eksenin iki yanında yer alan, birbirine benzeyen üç katlı dört yapılar bulunmaktadır.

Bünyesinde barındırdığı yapılarla birlikte Cumhuriyet Dönemi’nin özelliklerini yansıtan önemli bir kültür mirası olan bu yerleşkenin çevre düzenleme projesi kapsamında özgün aks düzenine sadık kalarak mevcut yaya ve araç yollarında düzenlemeye gidilmiş, ana aksın belirli noktalarında öğrencilerin toplanabileceği açık alanlar oluşturulmuştur. Restorasyon çalışmaları ise devam etmektedir.